JICE logo

การฝึกอบรมปรับความพร้อมในการเข้าทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติ

Aperçu des activités Départements concernés
Chinese English Spanish Portuguese nihongo Japanese Russian Indonesian French Korian Vietnamese

  • เกี่ยวกับโปรเจค
  • แนะนำคอร์ส

เกี่ยวกับโปรเจค

Vídeo(English subtitles)

To switch to full screen, click the full screen icon in the bottom corner of the video player.
 


ศูนย์ให้ความร่วมมือนานาชาติประเทศญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและการันตีคนที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมที่เติบโตและอุตสาหกรรมที่ ขาดคนทำงาน รับ °»ฝึกอบรมและช่วยเหลือและจัดตั้ง การทำงานของชาวต่างชาติ°… ที่สามารถเรียนรู้การทำประวัติ ความรู้เบื้องต้นธรรมเนียมในการจ้างงาน กฎหมายแรงงานญี่ปุ่น การสื่อสารในพื้นที่ทำงานซึ่งรวมถึงภาษาญี่ปุ่นด้วย จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการโดยมีเป้าหมายคือ ผู้หางานชาวต่างที่ชาติที่อาศัยอยู่ถาวร (ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติพำนักอยู่ใน ระยะหนึ่ง °»คู่สมรสชาวญี่ปุ่น เป็นต้น°… °»ผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร°… °»คู่สมรสของผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร เป็นต้น°… °»ผู้พำนักถาวร°…)
โดยเริ่มเปิดคอร์สที่ ชินจูกุ โตเกียว วันที่ 9 (วันพุธ) พฤษภาคม 2018 และแผนดำเนินการที่จำนวนคน 4,250 ท่านขึ้นไปในหนึ่งปีใน 17 จังหวัด

พื้นที่ที่จัดงาน

จัดขึ้นใน 17 จังหวัด (อิบะระกิ โทชิงิ กุมมะ ไซตามะ ชิบะ โตเกียว คะนะงะวะ อิชิกะวะ นะงะโนะ กิฟุ ชิซึโอกะ ไอชิ มิเอะ ชิงะ โอซาก้า ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หางานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นซึงมีความลำบากในเรื่องของการเข้าทำงานในการจ้างงานที่มั่นคง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทักษะที่ไม่เพียงพอและความรู้ที่ จำเป็นในการทำงานเช่น ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะมีความต้องการงานอย่างสูง และหางานอย่างเต็มที่ก็ตาม

เวลาที่อบรม เป็นต้น

เวลาในการอบรมรวมต่อคอร์ส 90-132 ชั่วโมง กำหนดให้ตรงกับความต้องการในการเข้าฟังบรรยายและสภาพจริงของพื้นที่ เช่น คอร์สวันเสาร์-อาทิตย์ คอร์สกลางคืน กลางวัน เป็นต้น

ที่รับสมัครเข้าฟังบรรยาย

Hellowork ที่อยู่ในพื้นที่จัดการอบรม

ที่ติดต่อสอบถาม

03-6838-2723(JICE) จันทร์-ศุกร์ 9:30-18:00

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สบรรยายการทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

แนะนำคอร์ส

gaiyo_img_course_t.jpg

JICE Home
copyright